EFS ökar i antal gudstjänstbesökare

Statliga uppgifter visar på markant ökning.

Faktum är att EFS är det kristna »samfund« som ökade mest i antalet gudstjänstbesökare under fjolåret, då EFS betjänade 38 251 personer vilket är 5 000 fler än året innan.

– Vårt fina resultat beror delvis på att vi blivit bättre på att rapportera och därmed får ett mer korrekt resultat, men vi har också sett en ökande medlemstrend i EFS och den speglar av sig även i våra gudstjänstbesök vilket är väldigt glädjande, säger EFS kommunikationschef Johan Ericson. 

I SST:s årsbok för 2020, som släpptes nyligen, framgår det samtidigt att Equmeniakyrkan, Pingst FFS, Evangeliska frikyrkan (EFK), Svenska alliansmissionen och Frälsningsarmén, alla nått ut till färre människor. Svenska kyrkan får inga statliga bidrag och är därför inte med i statistiken.