EFS möter den förföljda kyrkan i Irak

EFS missionsföreståndare och ledningsgrupp har tillbringat en vecka i Irak för att delta i en retreat i Mar Mattai klostret samt dela gudstjänstlivet med både de historiska och de evangeliska kyrkorna.

Gruppen mötte bland annat EFS samarbetspartners i det humanitära arbetet, förföljda kristna som återvänt och nu återuppbygger de av IS förstörda byarna samt yazidiska flyktingar. EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem berättar för Budbäraren

– Det var berörande och tungt att vara uppe på Mar Mattai-klostret och se ljus över Mosul. Det var svårt att föreställa sig att på bara tre mils avstånd fanns det inget gudstjänstfirande. I dag finns det inga kyrkor kvar i den staden, och jag uppfattade det som om de kristna vi mötte hade gett upp om Mosul.

Den kristna minoriteten i Irak har minskat från cirka 1,5 miljoner 2003 till cirka 200 000 i dag. Kristna är rädda men uppmuntrar varandra att stanna och återuppbygga förstörda hembyar.

– Mitt i alla tragedier och förluster så fanns det ändå lite hopp. Vi besökte en kristen by där man valt att flytta tillbaka och tro på framtiden. Medias rapportering handlar mycket om IS-återvändare, men vi måste sätta fokus på offren som är kvar. Vi har en roll att spela i hur framtiden ska bli, menar Oderhem.

Ledningsgruppen passerade böljande gröna kullar, olivlundar och gröna gräs­slätter medan EFS samarbetsorganisation CAPNI tog dem från by till by i den av kurderna kontrollerade delen av Nineveslätten. Gruppen blev tagen av att de människor de mötte ville visa sitt vackra land och önskar nu att fler skulle resa till Irak.

– Många uttryckte sin tacksamhet över att vi var där. Vi kan synliggöra situationen med vår närvaro så att våra kristna syskon vet att de inte är bortglömda. Därför är EFS praktikantprogram speciellt viktigt. Vi har möjlighet att skicka ner två volontärer till Irak som då får vara med i CAPNI:s arbete. I en av de kristna byarna fick vi bland annat besöka en förstörd skola som den kristna organisationen ska restaurera, berättar missionsföreståndaren.

För Anders Lindh, distrikts­före­ståndare för EFS Västerbotten, var resan en ögonöppnare som gav en nyanserad bild av komplexiteten mellan religioner, kulturer, relationer och människor.

– Hoppet som fanns i de kristna byarna och samhällets strävan att återerövra livet var beundransvärda. Det är svårt att ens i tankarna föreställa sig eller närma sig de händelser av omänsklig natur som pågått. I västvärlden är vi ovana vid människor som är bärare av övertygelser som visar sig i konkreta och starka uttryck. Vi måste våga prata om det och förhålla oss till det utan att bli hårdhjärtade, menar han.

Vidare berättade Lindh om sina förhoppningar kring EFS fortsatta arbete efter Irakresan.

– Jag hoppas och önskar att det blir ett steg framåt i arbetet kring att centrera evangeliet i muslimska kontexter – att våga presentera evangeliet. Vi har fått ta del av många lärdomar om hur det kan vara överförbart även i våra samhällen.