EFS årsmöte 2022 testar ny hybridform

Efter två digitala årsmöten väntar nu ett fysiskt årsmöte med digitala inslag.

Pandemin tvingade EFS att ställa om till helt digitala årsmöten. Processen har krävt mycket av våra medlemmar och samtidigt har vi sett hur samarbetsvillig rörelsen varit i all förändring. Det finns vissa demokratiska fördelar med det digitala. EFS tillämpar representativ demokrati vilket bygger på ombudens roll att representera sin förening. Det digitala forumet hoppas vi möjliggör att föreningar över hela landet kan titta på underlag och samtala om dem gemensamt före årsmötet. Syftet är att öppna det demokratiska samtalet så att det finns god tid och möjlighet att diskutera innan årsmötet öppnar och formellt fattar beslut.  Vi ser också hur den digitala plattformen möjliggör en större bredd av röster och sänker tröskeln att uttala sig för många.

På vilket sätt är då årsmötet en hybrid? Förhoppningen är att ombud ska kunna delta både digitalt och fysiskt. Tanken är att frågor som berör föregående år behandlas digitalt på fredagen i VoteIT medan framtidsfrågor helt får stå i fokus fysiskt på lördagen när vi ses i samma rum. Genom denna uppdelning vill vi ge extra stort utrymme för live-samtal där vi tror att det behövs mest.

Det går bra att vara ombud även om det inte finns möjlighet att åka på årskonferensen, då alla omröstningar kommer fortsatt ske digitalt i VoteIT. All live-diskussion och debatt på lördagen kommer att sändas via EFS Play. Samtidigt vill vi uppmuntra till fysisk närvaro på plats, då vi ser att det skapar ett stort mervärde att vara tillsammans vid samtal om svåra eller känsliga frågor. Inlägg i live-debatten kommer inte vara möjligt på distans. Därför är det också extra viktigt att ge utrymme för samtal även innan årsmötet öppnar så att alla perspektiv kan lyftas fram och ges utrymme i debatten när årsmötet väl startar.