»Det spirar redan, märker ni det inte?«

EFS Sydöst är taggade, förväntansfulla och ser fram emot att vara värdar för årskonferensen 2020.

Ännu en gång kommer den stad som i folkmun kallas Smålands Jerusalem att sättas på kartan i kristna sammanhang. EFS och Salts årskonferens 22–24 maj 2020 ska förläggas i just Jönköping.

Cirka 500 personer beräknas att på något sätt delta i evenemanget som till största delen kommer att ha Pingstkyrkan i centrala Jönköping som bas. Det är en stor utmaning att få logistiken att fungera för både besökande och funktionärer i ett evenemang av denna storlek. 

Eftersom konferensen är förlagd till Jönköping kommer en stor del av ansvaret för värdskapet att ligga på den lokala missionsföreningen i Dalvikskyrkan. Själva programmet för konferensen kommer att tas fram av en nationell kommitté. Dalvikskyrkans uppgifter är att tillsammans med övriga föreningar i EFS Sydöst se till att det finns fika, hålla snyggt i lokalerna, utse mötesvärdar och kollektörer samt att ansvara för den så kallade konferensbyrån, som bland annat skall fungera som reception. 

Många församlingsmedlemmar i Dalvikskyrkan har anmält sitt intresse att medverka som funktionärer, men fler frivilliga krafter från övriga föreningar inom EFS Sydöst behövs! Vi hoppas att alla ska få känna sig delaktiga i att det är hela regionen som bjuder in, även om själva mötesplatsen är i Jönköping. 

Det var från början inte helt självklart att tacka ja till värdskapet, men efter att beslutet successivt har fått mogna fram, känns det nu helt otänkbart att inte ta tillvara på detta erbjudande. Många församlingsmedlemmar minns att det var mycket jobb när konferensen senast var i Jönköping, år 2001. Internet och e-post användes inte alls i lika stor utsträckning då som nu, vilket gjorde att en hel del arbete var betydlig mer omständligt än vad det är med nutida teknik. Idag, när ett hotellrum och restaurangmenyer bara är några klick bort från den egna datorn, kommer deltagarna att få ordna mat och logi på egen hand, vilket avlastar värdförsamlingen betydligt.

 – Vi är taggade, förväntansfulla och ser fram emot att vara värdar för denna högtid, säger Martin Fredh, präst i Dalvikskyrkan, och fortsätter:  

– Jag tror att det kan vara betydelsefullt för den kristna gemenskapen i Jönköping, såväl inom EFS som i relationen med andra samfund. Vi hoppas också att andra EFS-föreningar i landet kan få en glimt av det goda samarbete vi har med Svenska kyrkan här i Jönköping.

Temat för konferensen kommer att vara »Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte?«, Hämtat ur Jesaja 43:19.

Martin Fredhs tankar kring temat är att Gud kan få oss att se att det spirar även hos oss i EFS-sammanhang, både lokalt och i hela landet, samt att Gud hjälper oss att växa i vår gemenskap i våra församlingar.

– Min förhoppning är att det som deltagarna får med sig från konferensen skall ge återklang inte bara hos oss i Jönköping, utan även i hela Sverige, både i och utanför den kristna gemenskapen, säger Britta Viklund, ordförande i EFS missionsförening i Jönköping. 

– Låt det vara ett böneämne, fortsätter Britta. Ni som ber, be också om hjälp om ledning i alla förberedelser och i allt det praktiska arbetet.