»Det känns häftigt att få betjäna EFS«

Distributionen av EFS böcker sker numera av den ekumeniska bokhandeln Arken.

Idén att Arken skulle sköta distribueringen och lagerföringen av EFS böcker föddes för många år sedan, av dåvarande kommunikationschefen Johan Ericson. Sedan dess har idén legat och bubblat innan det nu visade sig vara tid för att idén skulle bli till verklighet.

– Jag hade egentligen släppt tanken helt, men nu flöt det upp till ytan igen och det känns jätteroligt. Det finns vinster i det här för båda parter, säger Kjell Blomberg, som jobbar i Arkens bokhandel i Lund, och fortsätter: 

– På det här sättet kommer EFS-böckerna ut i nya sammanhang, och att lagerhålla samt packa böcker är något vi ändå gör varje dag. Så kring det är vi glada att få avlasta EFS. Man kan säga som så att vi redan hade ett tåg som tuffade på, som vi nu har hängt ytterligare en vagn på. 

Kjell har numera EFS boklager på sin egen gård i Genarp. 

– Det kom väldigt lägligt i samband med att jag flyttade från lägenhet till ett nytt hus, där en konstnär bott som hade en konsthall. Den är numera ombyggd till boklager, så det finns gott om plats. 

Han konstaterar att det är en salig blandning av böcker som EFS ger ut. 

– En del av utgivningen är primärt riktad inåt i rörelsen, rätt mycket är missionshistoriskt och det är ju en superviktig del av vad EFS är. Sedan finns det böcker som har lika stort intresse även utanför EFS, som exempelvis Torbjörn Aronssons Maranata och Per-Eive Berndtssons Kraftfulla rötter. Något som sticker ut är också de fina bokomslagen. 

Vidare konstaterar Kjell att kristna är bokens folk, och att det är ofrånkomligt. 

– I grunden utgår vi ju från Bibeln, böckernas bok. Naturligtvis ska vi finnas med på alla medier som växer fram men jag ser fortfarande inget alternativ till boken när det gäller att få reflektera grundligt kring något, både för läsaren och för den som formulerar tankarna i boken. Det är något väldigt gott i att ha en riktig bok framför sig med en början och ett slut och hundratals sidor däremellan. 

Att det är just EFS som ingått samarbete med Arken tycker Kjell är extra roligt. 

– Det känns så häftigt att få betjäna EFS, som jag upplever verkligen har bevarat något av läsararvet, jämfört med en del andra kristna rörelser som tappat det på vägen. EFS:arna är fortfarande läsande människor och det känns som ett privilegium att ingå detta samarbete.