Därför ska du skriva ditt begravningstal

Det finns mycket skrivet om ledarskap, om ledarstilar och principer. Det finns mängder av utbildningar, föreläsare och coacher som vill forma den gode ledaren. En effektiv, kommunikativ chef som kan anpassa sitt ledarskap till olika situationer och ge medarbetarna förutsättningar att bidra till att organisationen eller företaget når sina mål.

För många år sedan lyssnade jag på en kille som i dag är en av Nordens mest anlitade föreläsare i ämnet ledarskap. När han höll kurser för chefer i näringslivet kunde en av övningarna vara att under några minuter låta deltagarna skriva sitt begravningstal. Varför? Den dag mitt liv på jorden är slut, vet jag vad jag skulle vilja att mina barn säger om sin mamma på min begravning. Jag vet vad jag vill att min man, mina vänner och kollegor ska säga om mig. Då måste jag ju leva så att de inte behöver ljuga.

Jag vill leva mitt liv – som mamma, hustru, vän, ledare – med Kristus som förebild. Som Paulus skriver, »låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus« Fil 2:3-5. Att vara ledare med Kristus som förebild innebär att se och bekräfta de små, ensamma och tysta och fråga: »Vad vill du att jag ska göra för dig?« Luk 18:41

Det innebär också valet att ge de svar som inte alltid är vad människor vill höra, att möta dem med en ibland obekväm sanning. »Sälj allt du äger och ge åt de fattiga … kom sedan och följ mig.« Matt 19:21. Att vara en ledare som verkligen kan ta ledningen när det krävs. Att, likt Kristus, gå in och återställa ordningen i templet därför att syftet hade förvanskats Matt 21:12–17. Det som skulle vara en plats för bön hade blivit ett köpcentrum.

Hur kan jag leva så? Hur kan jag vara en ledare med Kristusdoft? Fil 2:13. Bara genom att låta Gud verka i mig.