Daniel Ringdahl ny ordförande för SEA

– Det känns fint att ha fått detta förtroende och jag har stor respekt inför uppdraget. Svenska evangeliska alliansen är en välkänd profil, så det känns även lite skrämmande, säger Daniel Ringdahl som tar över stafettpinnen efter Stefan Swärd.

Ringdahl, som är missionsledare för Evangelisk luthersk mission (ELM-BV), ser fram emot att fler samfund och församlingar ska upptäcka Svenska evangeliska alliansen och stå tillsammans i uppgiften att peka tillbaka till det som är viktigast. Nämligen att  stå upp för kristen tro, bevara lojaliteten till Jesus och evangeliet samt predika behovet av omvändelse.

– Det finns missuppfattningar av vad kristen tro är inom det sekulära samhället. Därför är det viktigt med en skarp kristen röst som kan ge en tydlig förklaring och där har SEA mycket att bidra med. Olof Edsinger och Jakob Rudenstrand har en förmåga att stå upp för sanningen på ett ödmjukt och mottagligt sätt.