Bryt ny mark

Våren ligger i luften, om än på lite olika sätt beroende på var i landet man bor. Oavsett så vittnar ljuset om att livet är på väg tillbaka. Därmed är det också hög tid att börja så för sommarens växt och höstens skörd. Kanske har man en plan att följa varje år för att det är tryggt att göra så som i fjol. Ser man till gammal bondlära så ska man dock vara aktsam och tänka till när det är dags att plantera grödorna. Det är nämligen så att man behöver byta mark mellan varven för att jorden inte ska utarmas och på sikt sluta ge rikliga skördar. Skiftar man hur man sår grödorna får marken vila och slipper utarmas.

Steget till oss själva är inte långt. Kanske utarmar vi marken på samma sätt år efter år för att vi tänker att det är tryggt. Vi förvaltar, men inte alltid på ett bra sätt. När vi förvaltar utan den pionjära andan riskerar vi att aldrig komma framåt utan hela tiden nostalgiskt blicka bakåt. Hur gör vi saker på nya sätt? Behöver vi låta det etablerade vila till förmån för ny och livskraftig mark?

Snart möts vi som rörelse i Luleå på EFS och Salts årskonferens. Temat i år är Bryt ny mark och är hämtat från Hosea 10:12:

Så er sådd i rättfärdighet, skörda efter kärlekens lag, bryt er ny mark. Det är dags att vända sig till Herren, för att han skall komma och låta rättfärdighet regna över er.

Herren säger: lita på mig! Ni är kallade att bryta ny mark och söka mig. Allt för ofta söker vi människors vilja och bekräftelse när vi når en brytpunkt. Det behöver inte vara fel att lyssna in andra, men i slutändan vill Herren ha vår uppmärksamhet och våra hjärtans lojalitet. Söker vi honom så har han lovat att han ska komma och låta sin rättfärdighet regna över oss.

Låt oss bryta upp och tillsammans gå som pionjärer in i det för oss okända men för Herren förberedda. Herre må din vilja med oss ske, ditt namn till ära!

Johanna Björkman,
generalsekreterare Salt