Bildreportage: Missionssjukhuset i Padhar

I den lilla byn Padhar på den indiska lands­bygden har EFS stöttat livs­för­vandlande arbete sedan slutet av 1800-­talet.

Ett arbete som utförts av människor som valt att inte vända ryggen till utan älska sin nästa i praktisk handling, även när det kostat på. 

– EFS har varit vår trofasta partner i snart 150 år. De små frön som de första svenska missionärerna sådde på slutet av 1800-talet har nu vuxit upp till ett stort träd, säger läkaren Lisa Choudhrie.

Många av dem som vårdats för covid-19 vittnar om det goda och varma bemötande de fick på Padhar sjukhus, trots att alla inte ens hade råd att betala.

– Jag var rädd för att dö, men jag tappade aldrig hoppet. På Padhar sjukhus tog de hand om mig och vårdade mig som jag vore en familjemedlem, berättar en patient från en närliggande by.

Under 2021 skakades Padhar av pandemin. EFS bidrog då med extra resurser till intensivvårdsavdelningen för att sjukhuset bl a skulle kunna öka sin syrgas­kapacitet. 

– Den »andra vågen« drabbade oss mer som en tsunami, berättar personalen.

När bonden Nakaram drabbades av hög feber och andningssvårigheter förra sommaren, förstod han först inte att det var covid-19. Han blev allt sämre, ända tills han fick komma till Padhar sjukhus. Där lyckades personalen rädda hans liv.

»›Vem är min nästa?‹
frågade mannen Jesus.
Svaret överraskade.
Inte det vi hade
förväntat oss.
Att gå från ord
till handling.
Att se behovet och
inte vända ryggen till.«

Utdrag ur Lisa Choudhries dikt
Han är mitt ankare, som hon
skrev under pågående pandemi.

– Det var hjärtskärande att se alla liv som inte gick att rädda, men varje person som tillfrisknade var också en stor seger. Vi prisar Gud för att han bar oss genom den tiden och för att vi hade möjlighet att betjäna så många människor, säger Lisa.

Kvinnor som fått gråstarrsoperationer väntar på att få skjuts hem till sina byar. Utan det här ingreppet skulle de tvingas leva med sin blindhet eller en gravt försämrad syn resten av livet, men nu kan de istället återvända hem med synen återställd.

Dr Daisy är ögonläkare på Padhar sjukhus. Padhar erbjuder kvalificerad sjukvård till människor på landsbygden, som aldrig annars skulle ha råd eller möjlighet att ta sig till något sjukhus.

Laxmi är en av de många patienter som bor på landsbygden och försörjer sig som jordbrukare. Hon har länge plågats av svår psykisk ohälsa, men tack vare den relativa närheten till Padhar sjukhus har hon kunnat få återkommande hjälp för att långsamt bli bättre.

En utmaning för Padhar sjukhus är att rekrytera kvalificerad personal, vilket är en av anledningarna till att EFS varit med och finansierat både grundskolan Happy Valley School och sjuksköterskeskolan.

Utbildningen som barn och unga får på Happy Valley School lägger grunden för vidare studier och blir en väg ut ur fattig­dom för många.

Sherine är uppvuxen på hemmet för unga i Shahpur, som EFS tidigare varit med och stöttat. Från början hade hon inga tankar på att bli sjuksköterska. 

– Det verkade alldeles för svårt, skrattar Sherine. Men nu älskar jag det! Det är fantastiskt att få använda sina egna händer för att hjälpa människor som behöver vård. Jag känner att jag kan göra stor skillnad som sjuksköterska.