Bildreportage: Happy Valley School

Budbäraren fanns på plats i Padhar, Indien, när Happy Valley School invigde sina nya skol­lokaler. Denna tillbyggnad har EFS till stora delar bekostat och glädjen över de nya lokalerna var påtaglig hos de drygt 450 närvarande eleverna och deras lärare.

Budbäraren fanns på plats i Padhar, Indien, när Happy Valley School invigde sina nya skol­lokaler. Denna tillbyggnad har EFS till stora delar bekostat och glädjen över de nya lokalerna var påtaglig hos de drygt 450 närvarande eleverna och deras lärare. Denna engelskspråkiga skola ger inte bara barnen fina utbildningsmöjligheter. Den ger också möjlighet till Padhar sjukhus att rekrytera kompetent personal, som ofta kräver att det ska finnas en bra skola för deras barn.

Bilden ovan är tagen några minuter innan invignings­ceremonin ute på skol­gården skulle dra igång. Under invigningen sjöng barnen flera sånger, bland annat »This is the day« – den sång som vi på svenska känner igen som »Detta är dagen som Herren gjort, låt oss i glädje nu tacka Gud«. 

Helt enligt indisk tradition fick EFS internationella missionssekreterare Erik Johansson ta emot ett vackert blomhalsband att hänga runt halsen. Här skakar han hand med Padhar sjukhus chefsläkare Rajiv Choudrie vars son är en av eleverna på skolan. Erik höll också ett tal under invigningen. 

– Det var sannerligen en glädjens dag att få närvara vid invigningen. Det här har varit en lång resa så det känns fantastiskt att få se allt på plats.
Denna fina skola ger möjligheter för både fattiga och en del bättre ställda barn att få en bra utbildning på engelska här i Padhar, säger Erik Johansson, EFS internationella missionssekreterare.

Bland de 450 eleverna på skolan finns barn med både kristen och hinduisk bakgrund. På bilden är några flickor från första klass på väg tillbaka i ett led till klassrummet efter att den högtidliga invigningen avslutats.

Här ser vi (från vänster) Shayna och Yogita, två av eleverna som var märkbart glada över nya och fräscha klassrum. 

Yoginder från sjunde klass visade oss runt i de nya klassrummen som EFS till stora delar har bekostat. Väggarna och skolbänkarna var målade i färgglada färger och det fanns gott om ljusinsläpp från de stora fönstren. 

Bakom skolbyggnaden finns en lekplats där eleverna gärna hänger mellan lektionerna. I kommande nummer av Budbäraren kommer ni att få läsa mer om EFS missionsengagemang i Indien, bland annat om sjuksköterskeutbildningen i Padhar, barnhemmet i Shahpur och stödet till växande församlingar. 

– Tack till alla givare som frikostigt har varit med och bidragit till ett viktigt missionsarbete i ett samhälle där bara några få procent har fått del av frälsningens gåva i Jesus Kristus, säger Erik Johansson.