Bildreportage: Goda nyheter för Somalia

Den humanitära organisationen Warsan förändrar människors liv i de somaliska byarna Balli Mataan och Balli Issa. Sedan 2017 har EFS samverkat med välgörenhetsorganisationen och sett projekten växa.

Warsan arbetar bland annat med matdistribution till skolbarn i svältdrabbade områden, en ambulerande sjukvårdsklinik samt med utbildningsprogram för hälsovårds­assistenter och sjuksköterskor. Här får du bevittna några av de livsförvandlande projekten som Warsan stödjer.

Warsan stödjer en grundskola i byn Balli Issa där analfabetismen bland föräldrar är hög.

Skollunchen som serveras dagligen är en avgörande faktor till att föräldrarna faktiskt skickar iväg barnen till skolan.

2015 ratificerade Somalia UNICEF:s barnkonvention och nu strävar Warsan efter att öka medvetenhet kring barns rättigheter på landsbygden. 

Warsans mobila hälsokliniker erbjuder sjukvård utan kostnad till människor som bor på landsbygdsområden. Där är tillgången till medicin och läkarvård är ytterst begränsad.

Rokhoum och henne pappa har precis hämtat ut medicin från Warsans mobila klinik, som den dagen besökte byn Balli Issa.

Det lokala hönseriet i Bali Mataan har förändrat levnadsvillkoren markant för de interna flyktingarna det senaste året. Hönseri har varit en outnyttjad marknad i Somalia, men nu föder man upp kycklingar för att bli självförsörjande på mat. Hönseriet som började med att föda upp 27 höns, är idag hem för cirka 250 höns.

Warsan stödjer nödhjälpsinsatser på ett internflyktingläger i Bali Mataan söder om staden Hargeisa. Här tar de hand om 800 familjer som är offer för de senaste fem årens återkommande torka.

Under coronapandemin har Warsan, tack vare stöd från EFS, kunnat implementera förebyggande insatser för att minska spridningen av viruset. Bland annat med vattentankar för att främja handtvätt.

Warsans medarbetare drivs av att plantera ett nytänk i samhällen där tillgången till utbildning ofta är obefintlig eller begränsad. Målet med Warsans samtliga verksamheter är att människorna som de arbetar med ska bli självständiga. Ett steg i ledet är att utbilda barnmorskor.