Bildreportage: Fritidsgården i Rama

Budbäraren har besökt byn Rama i norra Etiopien. Där driver Mekane Yesuskyrkan tillsammans med EFS en fritidsgård för barn med särskilda behov.

Det handlar till exempel om barn med olika funktionsvariationer, barn som mist en eller båda föräldrarna eller barn som har HIV.

Fritidsgården har i dagsläget 60 inskrivna barn som dagligen kan komma dit för att umgås, leka, läsa läxor och få mat.