Bevara ditt hjärta

Tobias Sturesson reflekterar över hjärtats betydelse för våra värderingar och beslut.

Den brittiska affärstidningen avslutade sin uppräkning av ålderstigna diktatorer som fortsatt klamrar sig fast vid makten, med orden »all makt riskerar att korrumpera, men en livstid av makt korrumperar på ett oemotståndligt sätt«. Eller som Lord Acton har uttryckt det: »Makt korrumperar, och absolut makt korrumperar absolut.«

Denna typ av uttalanden gör nog oss alla lite nervösa inför makt. Och det är kanske därför vi har en mängd ord kopplade till makt som ger negativa antydningar (maktspelare, maktmänniska, maktfullkomlig, maktspråk et cetera), men betydligt färre som ger positiva.

Verkligheten kring makts korrumperande förmåga är dock inte lika självklar.

En studie genomförd av forskare vid bland annat Harvard Business School visar att makt förvisso kan ha en korrumperande effekt, men att makt framför allt sätter strålkastaren på de värderingar och motiv som driver en person. Någon som har en stark moralisk identitet kan till och med vara mindre självisk när han eller hon upplever sig ha makt. Makt kan alltså få fram det värsta men också det bästa i oss. Den fungerar som en högtalare som förstärker ljudet från våra liv.

Denna insikt stämmer väl överens med Bibelns bild av makt. Jesus deklarerade själv att »Mig är given all makt i himmelen och på jorden« och sa till sina lärjungar »se jag ger er makt«. Han visade också på hur våra inre motiv och drivkrafter är avgörande för hur vi utövar makt: »Ni vet att folkens ledare beter sig som herrar över dem och att stormännen härskar över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare.«

Den makt Jesus representerade på jorden utövades med kärlek som motiv och tjänande som metod.

På samma sätt visar berättelserna om Gamla testamentets makthavare på två parallella narrativ. Å ena sidan har vi Gideons eller kung Davids strider, förluster och segrar. Å andra sidan har vi en inre strid som för hebréernas Gud verkar så mycket viktigare: striden om deras hjärtan. Den vise kung Salomo uppmanade, med eftertryck, sina söner som skulle bli framtidens ledare: »framför allt vad du ska bevara, ska du bevara ditt hjärta för därifrån utgår livet.«

Under de senaste åren har jag samtalat och arbetat med många ledare kring vad det innebär att bevara hjärtat som individ och organisation. Under skrivandet av en bok i detta ämne har jag insett att »bevara hjärtat« både är ett skydd mot missbruk av makt och det som möjliggör för ledare och organisationer att långsiktigt ha en stor positiv påverkan på sin omvärld.

För att som individer kunna bevara våra hjärtan behöver vi förstå att:

  1. Våra hjärtan är inte statiska utan utvecklas och utmanas hela tiden genom våra tankar, drömmar, önskningar och beslut.
  2. Det vi ger utrymme för i våra hjärtans tankar är avgörande även om vi tänker att det aldrig skulle leda till fysisk handling.
  3. Våra hjärtan har alltid en dragning till någonting. Det som vi börjar värdera högre än annat kommer också att ställa om hela vår inre kompass, eftersom »där vår skatt är där kommer också våra hjärtan att vara«.

Att bevara våra hjärtan handlar om de övertygelser, värderingar och motiv som dagligen styr våra beslut och det syfte, den vision och det uppdrag som sätter riktningen för våra liv.

Det är inte nog med att vi arbetar för syften eller visioner som till synes är goda. Precis som Jesus frågade »Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud«, måste vi akta oss för att köpa myten om vår egen godhet och tro att vi på något sätt är immuna mot frestelser, oavsett om vi verkar på ett företag, i en kyrka eller på Röda Korset.

Att ha modet och ödmjukheten att kontinuerligt bevara våra hjärtan är till stor del ett eget ansvar, men vi kan inte klara det helt själva.

Precis som det på Gamla testamentets tid fanns profeter som gavs positionen och rätten att få utmana kungens beslut, motiv och drivkrafter, behöver vi i dag som ledare se till att det finns en struktur men också en kultur i våra organisationer och sammanhang där det finns människor som både får – och vågar – utmana oss, utan att uppleva sig bestraffade för det.

Vi har alla i uppdrag att bära och förvalta ett visst mått av makt.

I mitt eget liv kan jag se tillfällen då jag har utövat makt på ett sätt som jag i dag ångrar för att mina motiv inte var rena. Jag inser också att det finns andra tillfällen då jag borde ha använt den makt jag faktiskt hade, men på grund av rädsla stod jag tillbaka.

Jag tror att lösningen inte är att vi i rädsla springer ifrån det ansvar och den makt vi har att förvalta utan i stället dagligen lär oss att be: »skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande.«

 


Tobias Sturesson arbetar till vardags med att hjälpa samfund och företag att driva förändring, forma en hälsosam kultur och skapa enhet kring syfte, vision och uppdrag utifrån företaget Heart Management.