”Bättre än jag vågat tro!”

Sista helgen i september startade Tillväxt- och Nyplanteringsakademi Norr i Skellefteå. Fyra föreningar samlades under ett dygn för att låta sig inspireras och söka vägen vidare.

Tillväxt- och Nyplanteringsakademin, TNA, är en lärandegemenskap där ledargrupper från församlingar och föreningar får hjälp med att söka Gud för framtiden, formulera sin vision, sina mål och delmål. Hittills har 25 mindre och större före­ningar deltagit i denna process i Uppsala. Nu inleds en satsning även på nordligare breddgrader. Dels handlar det om inspiration, att se möjligheterna med den tid vi lever i men också att utrustas med konkreta verktyg för hur man kan komma vidare i sina EFS-sammanhang.

– Vi ser att det finns ett behov av detta. Sverige är ett avlångt land och vi har sett så goda resultat i Uppsala så då tänker vi att detta kan få serva EFS i Norrbotten, Västerbotten och Mittnorrland, berättar utvecklingskonsulent Ingrid Lundström, initiativtagare till satsningen.

Sjulnäs, Norrbotten, samarbetskyrkan i Sörböle i Skellefteå, Vasakyrkan i Umeå och EFS Gullänget i Örnsköldsvik skickade representanter från sina föreningar. Dessa har under helgen fått både undervisning och tid för bearbetning och gruppsamtal. Åsa Backlund från EFS Gullänget beskriver upptakten som över förväntan.

– Det blev mycket bättre än jag hade vågat tro. Det är ju så att när man befinner sig i sitt sammanhang så blir hindren, utmaningarna och problemen stora – det blir lätt att man pratar om de utmaningar man står inför utan att komma någonstans. Men nu fick vi inspiration att komma vidare i våra funderingar, berättar Åsa.

– Jag vet inte hur det kom sig, men när vi satte oss och började jobba med våra möjligheter så lossnade det. Vi fick gott om tid att diskutera tillsammans. Det är sällan man tar sig den tiden, men här var det bara en punkt på dagordningen att lyfta och det var vilka utmaningar vi står inför och hur vi ska arbeta med det, fortsätter hon.

TNA är en process med fem träffar utspridda över en längre tid än de inspirationsdagar som Växtkraft är. Det fungerar som en fristående fortsättning och finns tillgängligt även för dem som inte deltagit i Växtkraft. Under dagarna ges det egna sammanhanget stort utrymme.

– En förening vill börja jobba mer med bön, en annan tyckte att de saknade visionstänk och vill fördjupa sig där medan ett gäng vill satsa på ungdomsarbetet och få igång det, berättar Ingrid, som gläds åt mångfalden och de individuella processerna som helgen startat.

EFS i Gullänget har länge burit på tanken att ta del av något liknande och när de fick höra om TNA väcktes intresset på nytt.

– Först tyckte jag utmaningarna kändes oöverstigliga men när vi kom igång och började prata så lossnade det, det kändes rent magiskt! Vi hoppas nu kunna inspirera de övriga i föreningen och berätta om den handlingsplan som vi fått i uppgift att utforma, jag tror att det kommer bli mycket positivt, säger Åsa avslutningsvis.