Barnens bästa Bibel i skolan

Det nysläppta lärarstödet fokuserar på etik och livsfrågor.

Barnens bästa Bibel, utgiven av Speja Förlag, släpptes i november förra året och har fått ett fint gensvar. 80 000 böcker har tryckts i Sverige, den har översatts till norska och är på god väg att översättas till tyska. 

Den har också tagits väl emot av skolan, vilket särskilt gläder författaren Sören Dalevi, biskop i Karlstads stift. 

– Det finns ingen bok som påverkat Sverige mer än Bibeln. Genom att ge barn möjlighet att ta del av Bibeln ger vi dem också möjlighet att förstå samhället och kan ge nycklar till alla möjliga mänskliga frågeställningar och känslor, säger han. 

Ett nytt stödmaterial till lärare utifrån denna Bibel har nu släppts, där det finns lektionsupplägg, övningar och samtalsfrågor utifrån några av de mest kända bibel-berättelserna. 

– Med fokus på barnens behov, och skolans uppgift, har vi tagit fram ett material som jag tror kan vara ett verkligt stöd för pedagoger och lärare att hitta relevanta ingångar till berättelserna, säger Karlstads stiftspedagog Kristina Stolare, som utformat lärarstödet.

Materialet finns att ta del av helt gratis på barnensbastabibel.se