Av deras frukt ska ni känna dem

I Budbäraren #3/2023 skriver Hans Nygårdh i Lycksele om en kommande Jesus-väckelse och tecken som ska följa den. Vi längtar efter att fler ska få lära känna Jesus, och att vi själva dagligen ska föras närmare honom. Men att i detta sammanhang hänvisa till lögnaktiga presidenter och andra världsledare som ett tecken på väckelse gjorde mig bestört.

Även lögnens fader säger ett och annat sant ord, det ser vi i evangelierna när Jesus frestades av djävulen. Så kan även lögnens söner i öst och väst ha sagt något sant bland alla deras lögner, men deras frukt är krig, splittring, våld och död.

Det är också sant att Gud är trött på orättvisor, likgiltighet, korruption och lögner. Just därför utgav han sin Son för oss! Men väckelse ligger inte främst i att vi försöker förbättra moralen, utan att vi vänder oss till Jesus och tar emot hans nåd och förlåtelse. Det föder sedan en längtan efter Jesuslikhet som kan förvandla samhällen och bära frukt i kärlek, barmhärtighet och frid.

Om en sådan väckelse ber jag.