Att lyckas och misslyckas på samma gång

Först av allt – stort tack för det fantastiska insamlingsresultatet för 2016 – vi har tillsammans gett över trettiotvå miljoner kronor till EFS och vår mission i såväl Sverige som utomlands. Det är mer än fyra miljoner över den budget som årsmötet antog. Av den totala summan är dryga nio miljoner kronor insamlade till kampanjen »Afrika Svälter« och det har inte bara räddat liv utan också gjort vardagen hanterbar för många familjer i både Etiopien och Malawi. Detta är stort och en framgång för evangeliet.

Men – och detta är en utmaning att försöka förklara, för det finns ett »men« – mitt i allt det lyckade misslyckades vi, differensen mellan ändamålsbestämda gåvor, likt »Afrika Svälter«, och det som går till ordinarie missionsverksamhet blev för stor. I skrivande stund ser det ut som om 2016 års resultat kan bli fem miljoner kronor lägre än vad årsmötet givit oss som ram för verksamheten. Nu kommer vi inte att kalla hem våra missionärer eller stoppa några projekt, även om vi måste hålla hårt i våra kostnader under 2017. Vi måste fortsätta hjälpas åt att nå våra mål och samtidigt behålla perspektivet. För att kunna samla in miljoner till dem som svälter behöver vi även fortsatt ha grunden väl förankrad i vår rörelses missionsuppdrag. Vår mångfald är att förse fembarnsmamman Khrissy i Malawi med mat för dagen och samtidigt stötta prästen Lotta Okkonen som engagerar sig dag och natt för sin hungerstrejkande församlingsmedlem Hamid. Vi kan både och – tänka långsiktigt och akut, med hjärta och hjärna.

Mitt i allt detta är ändå det viktigaste – vi får utifrån Guds rike göra skillnad och vi måste tro skördens store Herre om att det är Han som förser.