Att bli sedd

När jag ber Marianne Daou, som arbetar på satellit-tv-nätverket Sat-7, att sammanfatta det viktigaste budskapet som hon och hennes kollegor kan förmedla till unga i Mellanöstern svarar hon: »Jag ser dig, jag hör dig. Du är accepterad och älskad.« 

Marianne och jag träffades under Sat-7:s årliga partnerkonferens och EFS är en av många organisationer som är med och bidrar till Sat-7:s vision att göra Guds kärlek synlig för människor i Mellanöstern och Nordafrika.

Marianne arbetar på den arabisktalande kanalen, både som programledare och med deras uppföljande arbete i sociala medier. Hon beskrev hur hon upplever att många unga i Mellanöstern har tappat hoppet. De har vuxit upp i skuggan av krig, politisk oro och konsekvenserna av klimatförändringar. De möter också, precis som många av oss andra, en retuscherad verklighet på sociala medier. Alltför många saknar framtidstro, berättar Marianne. Därför är just det uppföljande arbetet så viktigt, där Sat 7:s team får möta tittarnas personliga frågor och kamp.

»Jag ser dig.« De orden hänger kvar i mig efter mötet med Marianne. Att vara sedd. Att bli sedd. Ett djupt mänskligt behov. Och jag tänker på kvinnan vid brunnen i Johannes-evangeliets fjärde kapitel. Hon var utstött och förkastad i sin by och fick därför hämta vatten när solen brände som värst. Jesus ser kvinnan. Och i mötet med honom får hon möta sin synd och bli upprättad. Hon blir sedan den som får komma med goda nyheter om Messias till sin by. Jesus blick ser, upprättar och bekräftar. 

Att bli sedd av Jesus är att bli mött på djupet, i vårt allra innersta. I det mötet får vi ta emot det levande vatten som blir en källa som aldrig sinar i våra liv. Och vi kan få kraft, mod och kärlek att se andra människor så att vi kan säga till dem som vi möter: »Jag ser dig.«