Återvändarna

Amen och Michael Hultström är två av många svensk­etiopier som under de senaste åren återvänt till hemlandet för att stadga sig. Budbäraren mötte familjen i Addis Abeba i samband med att premiärministern Abiy Ahmed hedrades med Nobels fredspris 2019.

Amen och Michael drömmer om att få se sitt moderland Etiopien enas under en vision som gynnar hela befolkningen, samt att uppmuntra utländska aktörer, inte minst svenska, till att investera i Etiopien. 

– Det är historiskt att få följa utvecklingen i Etiopien under en tid som denna, säger Amen. 

Innan paret reste till Addis Ababa för att på ett djupare plan upptäcka landet och dess möjligheter, pendlade de regelbundet mellan Sverige och Etiopien. Ett besök kom att bli speciellt avgörande för Amen. Hon praktiserade då på den ideella organisationen Hungerprojektet i fyra månader och hade barnen Betanya och Matheo med sig. Där fick hon ett övernaturligt möte med Jesus och hennes syn på livet och framtiden förändrades totalt.

Ungefär samtidigt fick Michael ett Gudsmöte hemma i Sverige, och när Amen reste tillbaka till Stockholm växte konsultföretaget Sozo, som kan översättas till »att födas på nytt« eller »frälsning« på grekiska, fram över en sommar. Till hösten 2015 begav de sig till Etiopien för att skapa sig en »andra bas«.

– Vi upplevde att Gud ville ha oss i Addis Ababa för att välsigna vårt land, bland annat genom kunskapsöverföring, säger Michael. 

Då anade de inte att en öppet bekännande kristen premiärminister i form av Abiy Ahmed skulle leda landet två år senare. Paret, båda födda i Etiopien, kunde heller inte gissa att flytten från hemlandet till Sverige under 80-talet skulle lägga grund för hur, vart och varför de skulle arbeta som de gör idag. I Sverige utbildades nämligen båda inom ekonomi, företagande och marknadsföring, vilket de har stor nytta av nu.  

– Sverige är välsignat och det finns så mycket bra i Sverige som vi vill ta med och implementera i Etiopien. Svenskar värdesätter exempelvis ödmjukhet och ärlighet, något som kan vara bristande här, säger Amen.

Utvecklingen i Etiopien har rört sig i rapidfart de senaste fem åren. Trots detta poängterar Michael att de första åren var utmanande för familjen – både ekonomiskt och kulturellt. Deras etiopiska bakgrund och ytliga kännedom om landets traditioner sattes på prov. De bar på svenska fördomar och rätt som det var kolliderade två världar i en kulturkrock. 

– Man kan aldrig döma ett samhälle förrän man lärt känna det. Idag kan vi vara bryggan för andra människor och företag som stöter på samma utmaningar som vi hade, förklarar Amen.

Amen och Michael brinner för att introducera den etiopiska marknaden för utländska företag med fokus på Skandinavien. Konsultfirmans slogan »A highway to Africa«, som kan översättas till »en säker väg till Afrika«, har öppnat dörrar för just detta. Tanken har alltid varit att sammankoppla och affärsmässigt stärka relationen mellan Sverige och Etiopien.  

– Det finns en särskild plats för etiopier i svenskars hjärtan. Det har säkert med den tidiga missionshistorien att göra.

Sjukvården är en utav sektorerna som Sozo arbetar med, i nära anslutning till svenska ambassaden. Under tiden för Budbärarens besök var företaget värd för en svensk sjukvårdsdelegation. Även skogsindustrin, som Sverige är ledande inom, kan Etiopien ta lärdom av, menar paret. Tillsammans med Svenska Institutet och Eco Innovation Foundation har Sozo därför inlett en entreprenörsutbildning inom just skogsindustri.

– Intresset från svenska och utländska aktörer har ökat med åren. Investeringsklimatet är inbjudande idag och det har helt klart med Abiy Ahmed att göra. Hans reformer har skapat en förbättrad bild av Etiopien, förklarar Amen. 

Det har nu gått cirka två år sedan Abiy Ahmed blev premiärminister. Sedan dess har en historisk fredsöverenskommelse påbörjats mellan de tidigare ärkefienderna Eritrea och Etiopien. Landet har också fått en betydligt mer jämställd regering och exilpolitiker har välkomnats hem. Ledordet »medemer« som på svenska kan översättas till »att enas« eller bokstavligen »att adderas en efter en«, har format en ny ideologi grundad på evangeliet. Premiärministern förespråkar hopp, försoning och kärlek. Men reformerna har haft ett dyrt pris och Ahmeds ledarskap och motiv har även ifrågasatts och kritiserats. I oktober 2019 dog närmare 70 människor på grund av våldsamheter i samband med protester mot fredspristagaren.

– Nu är Etiopien ett land med tydliga visioner men också med stora utmaningar. Den etniska splittringen är den allra största utmaningen. Gud är för enhet och i Honom finns det ingen separation utan det är vi människor som skapar den. Abiy vill ändra på detta för ett syfte – ett enat Etiopien som strävar framåt, säger Amen. 

Vidare berättar hon att reformerna som premiärministern har implementerat kräver ett stort ansvarstagande från befolkningen. Det handlar inte längre om att lyda en stat som styr och ställer, utan mer om att var och en måste dra sitt strå till stacken.     

När premiärministern återvände till Etiopien efter att ha mottagit Nobels fredspris i Norge, hyllades han stort – och detta med all rätt, menar paret. De nämner Unity Park och det pågående parkprojektet Sheger som konkreta bevis på att Abiy Ahmed arbetar i »det tysta« medan kritikerna basunerar ut problem. Unity Park, som har varit statens säte i över ett sekel, öppnade upp för allmänheten för första gången under 2019. Sheger, som invigs till våren 2020, har skapat grönområden och parker runt huvudstadens renade flodbankar. Båda projekten strävar efter att synliggöra landets tillgångar och resurser samt attrahera turism.  

– Ahmed står för en bild av Etiopien som landet förtjänar. Han har fått vår befolkning att inse att de har underskattat inte bara sig själva, men också honom. Hur kan vi ha så svårt att lyfta vårt eget land när västvärlden talar så gott om oss? 

Michael menade att premiärministern har visat exempel på hur bra ledarskap ser ut i praktiken och hur det kan appliceras på samtliga samhällsnivåer.

– Idag väljer vi projekt med hjärtat och inte utifrån ekonomisk vinning. Som kristna ansvarar vi för att tänka på landets och befolkningens bästa och det kan man bara göra om man har Gud. Som resultat har vi sett en sådan favör i vårt företagande där vi har varit skonade från korruption, säger Michael.

Etiopiens befolkning består av 113 miljoner människor (folkräkning 2020) och medianåldern är 19,5 år. Den äldre generationen måste våga anamma en vision som för dem är totalt främmande, och trots att långt ifrån alla ser framtidsdrömmen för landet tror Amen att den kommer att implementeras sakta men säkert.

– Förändring kräver tid och tålamod. Kanske får våra barn och den yngre generationen vara drivande i att se den utvecklingen som vi hoppas på och drömmer om. 

10-åriga Betanya och 8-åriga Matheo fick inleda sina studier i Addis Abeba i tidig ålder medan Amen och Michael gjorde sig hemmastadda i landet. 2018 föddes familjens senaste tillskott, Rhema.

– Utmaningen har varit att hitta en bra skola, idrottsaktiviteter och ett fungerande föreningsliv som vi är vana vid i Sverige. Ibland har vi känt att vi kompromissar på barnens bekostnad. Men vi har lyckats förse dem med allt de behöver och vi är ofta hemma i Sverige, så barnen får det bästa av båda världarna, säger Amen.

Familjen bor i Shola bara ett stenkast ifrån en livlig marknad. Föräldrarna har valt att inte ha TV, men ändå är det en kamp om att begränsa Youtube-tittandet för barnen, precis som för familjer i Sverige. På frukostbordet serveras svensk hushållsost och knäckebröd, och det svenska språket talas flitigt. 

Både i Matheos och Betanyas skolor finns ett litet »samhälle« där barn, föräldrar och lärare har nära kontakt. De flesta eleverna har en liknande internationell bakgrund och kommer från relativt priviligierade familjer.  

Under helger umgås familjen ofta i den inhägnade och medlemsbaserade Zebu Club som ligger i International Livestock Research Institute. 

På söndagar firar familjen gudstjänst i Beza International Church, och de är överens om att deras kristna tro har varit avgörande för de möjligheter och dörrar som har öppnats upp.  

– Vi är varken utvandrare eller lokala till fullo utan vi lever i vår egen trygga bubbla och det är mycket tack vare Gud. Allt är otroligt Gudscentrerat här och det hjälper oss att fokusera på vårt uppdrag.