Åsiktskorridoren

Käre Johan! Jag blir lite osäker på vad du menar med åsiktskorridor i din ledare i Budbäraren #1. Ordet »klaustrofobiskt« blir också svårt att tolka i det här sammanhanget. Menar du en åsiktskorridor inom politik, allmänt tyckande eller vad den högröstade pressen skriver eller menar du olika uppfattningar inom kristenheten eller den dialog som sker i Budbäraren?

Jag tog upp frågan i vår förening, men ingen kunde ge något bra svar. Tycker dessutom att det blir lite krångliga ord.

Svar direkt:

Först: Ursäkta den otydlighet du uppfattar – min avsikt är att belysa både den debatt som förs utanför kyrkan men också mellan kyrka och samhälle. Självklart kan man även läsa in en del av den inomkyrkliga debatten, men jag syftade i första hand inte på den och inte heller på våra interna samtal inom EFS. 

Såklart är det vissa frågor som speciellt manifesterar begreppet åsiktskorridor – medias hantering av det uppmärksammade »avkragningsärendet« i Luleå stift (som slutade med en »påkragning«) är nog det tydligaste exemplet. Här skiljer sig både inriktning och hantering i stort sig åt mellan olika media och mellan olika kyrkliga makthavare.

Johan Ericson, chefredaktör