Årets rapporter visar ökad förföljelse av kristna

Situationen för många kristna är fortfarande kritisk i många länder. Enligt Open Doors årliga rapport, World Watch List 2017, får kristna svårare att verka i samhället, kyrkor motverkas och förföljelse sker. Läget enligt rapporten visar sig ha förvärrats – något som behöver förstås i ljuset av en bredare bakgrund menar David Jakobsson, policyrådgivare för globala flykting- och migrationsfrågor i Svenska Kyrkan.

Världen plågas i dag av långvariga konflikter, många av dem med flera etniska och religiösa dimensioner. Krig och konflikter har skapat tragedier som bär huvudansvaret till att mer än 65 miljoner människor befinner sig på flykt inom eller utanför sina hemländer. Det demokratiska utrymmet saknas eller krymper i många länder, vilket gör det svårt för religiösa aktörer och andra i civilsamhället att verka.

Det är mot denna bakgrund som Open Doors årliga rapport World watch list 2017, WWL, måste läsas. Rapporten beskriver utvecklingen i 50 länder där förföljelsen av kristna bedöms vara värst och visar en dyster situation. Kristna får svårare att verka i samhället, kyrkor motverkas och förföljelse sker. Orsaker till ökad förföljelse är enligt rapporten en ökande religiös nationalism, militant islamism samt den ökade polariseringen mellan radikala grupper och totalitära regimer i Mellanöstern. Beskrivningen av den svåra situationen för kristna i Etiopien och Eritrea, båda länder med kristen majoritet, nyanserar förståelsen av de olika sammanhang och orsaker som ligger bakom förföljelse.

Kyrkornas världsråd, KV, publicerade i november 2016 rapporten The protection need of minorities from Syria and Iraq. Deras rapport beskriver situationen för minoriteter, ger en historisk bakgrund och en utökad kontext kring den religiösa och etniska förföljelse som förekommer i länderna. Den etnoreligiösa uppdelningen och strider mellan olika muslimska grupper har gjort att alla minoriteter blivit mer utsatta. I vissa områden har kristna, yazidier och andra religiösa minoriteter förföljts av terrorsekten IS och dödats för sin tro. I Irak sker våld och förföljelse även mot muslimer för att de tillhör en annan inriktning, något som drabbat både sunniter och shiiter. Trots att både WWL och KV ser vissa positiva tecken i det faktum att kristna kan börja återvända när IS fördrivits är situationen fortfarande svår för våra förföljda trossyskon. Framtiden är tillsvidare oviss och som vår ärkebiskop nyligen sa efter sitt besök i Irak: »När IS är militärt besegrat måste också dess extremistiska ideologi bekämpas.«

WWL är en viktig rapport som genom att sammanfoga en mängd studier med egen insamlad information ger en bild av hur situationen för förföljda kristna ser ut i olika länder. En sådan bredare bild av situationen för olika religiösa grupper kan också fördjupa förståelsen av situationen för kristna.

I regeringens skrivelse om mänskliga rättigheter uttrycks en vilja och ambition att arbeta med religions- och övertygelsefrihet, men ännu återstår att se hur detta följs upp i rapporter och strategier. Kyrkornas världsråd lyfter fram svårigheterna som bristen på tillit mellan grupper medför. Det är något som måste överbyggas för att dialogen mellan religiösa grupper ska kunna föras så att människor har möjlighet att återvända i säkerhet och även möjliggöra en framtid för alla i Irak.