Andreas gör film av EFS missionsidentitet

En resa tillbaka till missionens kärna handlar nödvändigtvis inte om historiskt frosseri. På EFS play lanseras en filmserie för att på nytt knyta relationen till EFS systerkyrkor allt närmare.

Att vi kristna berikar och behöver varandra går inte ta miste på i de vittnesbörd som Andreas Lundström fått del av när han besökt flera av EFS missionsfält och pionjärsatsningar.

– För mig har detta varit en resa tillbaka till vår identitet som missionsrörelse. Just videoformatet blir ett fint sätt att överbrygga avståndet till våra systerkyrkor, både geografiskt och kulturellt, säger Andreas.

Utifrån 150-årsjubiléet av internationell mission har han, tillsammans med kommunikation och insamlingsavdelningen på EFS-kansli, producerat fem stycken cirka tio minuter långa videofilmer som beskriver EFS missionsarbete.

Där finns både en historisk tillbakablick, aktuella missionärsporträtt och nedslag i vårt arbete med församlingsplantering i Europa. Filmerna knyter an till aktuella teman och ger både en spännande inblick i vad som sker och tjänar som ett underlag för diskussion. Format och längd är anpassade för att visas i samband med möten och ungdomssamlingar och de finns även i kortare versioner på runt tre minuter.

– Som missionärsbarn har detta också blivit en resa för mig privat, att få återupptäcka att vi är ett med våra syskon i andra länder, berättar Andreas som påverkats djupt av filmprojektet.

Ett särskilt möte som berört Andreas är hur levande missionshistorien är än i dag:

– Det var starkt att uppleva hur berättelsen om de första svenska missionärerna berör de etiopiska ungdomarna i Mekane Yesus-kyrkan. Jag undrar om inte den väckelse de nu erfar har liknande drag som den väckelse EFS sprang upp ur under mitten av 1800-talet. Nu är de i startgroparna till att börja sin egen utlandsmission, vilket kändes väldigt spännande att få se.