Amanda vikarierar som generalsekreterare för Salt

Som EFS barn- och ungdomsförbund gör Salts generalsekreterare sitt bästa för att säkerställa rörelsens framtid. Därför kommer Johanna Björkman vara föräldraledig från augusti 2018. Under den tiden kommer Amanda Vadian vikariera som generalsekreterare.

Amanda är 27 år, uppvuxen i Uppsala och kom till tro genom konfirmation och efterföljande Livskrafts-läger. I dag bor Amanda i Stockholm och är medlem i Betlehemskyrkan. Hon är utbildad retorikkonsult och uppskattad förkunnare. Under det senaste året har hon arbetat som distriktskonsulent, ansvarig för Salt, i distriktet Mittsverige.

– Från styrelsen är vi väldigt glada över denna lösning, säger ordförande Jonatan Janerheim. Amanda har god kännedom om Salt, ett visionärt driv och en kort startsträcka.

– Det känns läskigt men också jättespännande att få gå in detta, säger Amanda.

Var gärna med i bön för Amanda, för Johanna och för Salt.