Älska och gör det du vill

Syster Sofie är nunnan som talar om sex. I sin undervisning vill hon lyfta fram kärleken och sexualitetens mysterium.

Ett blogginlägg med rubriken »Kan inte sex bara vara en kul grej? Det behöver inte betyda så mycket … « kommenteras av en 18-årig tjej: »Oj, vilken bra text. Blev verkligen chockad. Asså, jag kan inte sluta läsa. Har läst den 6 gånger nu och skickat runt till alla mina vänner«.

Blogginlägget är i själva verket ett utdrag ur Syster Sofies nya bok Älska och gör det du vill. En bok vars ämne känns mer angeläget och efterfrågat än någonsin, inte minst i dessa #metoo-tider.

– Syftet är att hjälpa ungdomar att hitta sin egen inre kompass som styr mot lycka, istället för att låta sig styras av grupptryck – som ger konsekvensen att man gör det man innerst inne inte vill, och därmed gör våld på sig själv – eller av en massa förbud, med konsekvensen att man förtränger sexualiteten och att allt som hör till kropp och drifter skuldbeläggs, säger Syster Sofie.

Det är i ett soldränkt Rögle kloster, där vårens allra första knoppar möter den sista snön, som vi möter Syster Sofie. Detta är hennes hemmaplan sedan hon blev dominikansyster för 28 år sedan. Men just nu har det blivit en hel del resor för att tala om boken.

– Jag försöker inte boka in mer än en sak i månaden, mer klarar jag inte av. Nu har jag hela året uppbokat. Men det är tråkigt att behöva säga nej, berättar hon när vi har satt oss i det lilla biblioteket.

Syster Sofie har gett ut en mängd böcker och är uppskattad talare långt utifrån sitt egna sammanhang, även i frikyrkliga kretsar, och inte minst om Bibelns syn på kroppslighet, kön och sexualitet. Nu har hon tagit sig an ett ämne som angår oss alla och som är allt annat än lätt att tala om. Men viktigt, och förlösande. Boken syftar till att kunna navigera bland alla falska budskap om sex och kärlek, förstå att kroppen inte är någonting enbart »djuriskt«, utan personlig och rymmer en kallelse till kärlek. Och när vi talar om detta landar vi i ordet kyskhet. Ett ord som känns förlegat, fromt och strängt. Ett ord som är negativt och ekar ett bestämt »nej!«. Men det är precis tvärtom, menar Syster Sofie.

– Det är ett stort ja till kärlekens lagar som handlar om att ge sig själv, i motsats till att »ta« och utnyttja en annan människa som objekt. Gud skapar oss och ger oss fullständig frihet i vårt liv bara för att kunna dela sitt liv med oss. Och Kristus säger: »Detta är min kropp, utgiven för er«. Det är kärlek, säger hon och tillägger:

– Kyskhet är den rena gåvan av mitt jag. Det betyder också att jag respekterar kroppens sanning och godhet. Kroppen är skapad väl, Gud har skapat mannens och kvinnans kroppar anpassade för varandra.

Älska och gör det du vill är en ungdoms­version av hennes tidigare Till man och kvinna skapade han dem – En introduktion till kroppens teologi, där hon utgår från Johannes Paulus II:s banbrytande verk med samma namn. Genom den sistnämnda mötte hon ett par som hon i dag håller många kurser med.

– De upptäckte kyskheten efter 18 års äktenskap genom kroppens teologi. De började förstå att man så lätt, även i de bästa äktenskap där man är trogen och inte har en tanke på att skilja sig, hamnar i världens tänkande; att sex går ut på att tillfredsställa drifter. Det är därför många par fastnar i fällor som att de måste ha variation, byter partner eller att de inte har sex överhuvudtaget. Hos det här paret var mannen programmerad i sitt tänkande att det går ut på att tillfredsställa en spänning och få utlopp för den. Han kunde tjata på sin fru när hon inte hade lust.

Så vad upptäckte de?

– De upptäckte att istället för att fokusera på att få någonting, ska allt fokus vara på att ge och glömma sig själv. Ge allt till den andra personen. Glöm till och med kroppen. Kroppen är med, men det handlar hela tiden om ett möte. Då försvinner den här ledan, som exempelvis den här mannen hamnade i, helt och hållet. För en annan människa är någonting så djupt att hon aldrig kan utforskas helt och fullt.

– Många har synen att man tröttnar efter ett tag, och för vissa blir då lösningen att byta partner eller kanske blanda in pornografi. Kyskheten betyder en radikal förändring. En sexuell förening är kysk när jag verkligen ger mitt liv till en annan människa. Det handlar om att älska den andre för hans eller hennes skull – så som vi väl alla vill bli älskade?

Hon påpekar också att vi sällan talar om hur mannens och kvinnans sexualitet skiljer sig från varandra.

– Mannen kan bli redo väldigt snabbt medan det för kvinnan tar det längre tid. Om man med tillit kunde ta in vad den naturliga familjeplaneringen är, så kan den verkligen förändra en relation eftersom den lägger in en rytm i samlivet. En naturlig rytm som är bra för kvinnan och för mannen. Och vad är musik utan rytm? Man får då tid att längta, visa kärlek på annat sätt och kvinnan blir någon man längtar efter och som inte alltid är tillgänglig.

I texten som den 18-åriga tjejen fastnade för belägger Syster Sofie både med Bibeln och vad forskningen säger om vad sex gör med oss. Hon skriver bland annat:

»Att någon har varit ’inne i dig’ lämnar kroppsminnen, minnen av en person som du kanske inte ens känner eller som du inte vill ha något att göra med när du lärt känna honom. De minnena kan påverka nästa relation. Du kanske tycker att det här låter överdrivet och att sex är något vardagligt, ungefär som att äta. Men varför är i så fall sexuella övergrepp något av det mest traumatiska man kan uppleva?«.

– När man har sex utsöndras vissa hormoner som kallas för »kärlekens klister« som gör att man knyter an. Om man då har väldigt många olika relationer skadas den förmågan, det blir svårare att skapa en hållbar relation eller så kanske man knyter an till någon man inte älskar.

Kyskhet betyder integritet på grekiska.

– Det betyder inte att jag trycker ner någonting som är dåligt, förtränger eller föraktar. Det betyder att jag, med stor kärlek, är som ryttaren på en häst; håller i tyglarna och styr med min vilja och mitt förnuft, till skillnad från djuren. Ett djur kan inte älska, det går på första bästa eller den som vinner striden. De kan inte välja ut, men det kan vi och det gör vi inte med våra drifter, utan med vår vilja och vårt förnuft. Jag väljer alltså att älska en annan människa.

Så utan kyskhet kan man inte älska, menar Syster Sofie, eftersom just kyskheten är den hållning som gör att man ser den andre som person och inte objekt för sin egen drift.

– Det förutsätter att man har koll på sina drifter, att man är medveten om och vakar över sina tendenser som en god herde över sin hjord. Då kan jag älska. Om jag däremot måste leva ut som ett djur, utnyttjar jag den andra.

Syster Sofie menar att #metoo är ett flagrant exempel på brist på kyskhet.

– Kyskhet handlar om att respektera och bli respekterad som en person med ett eget värde. Jag är inte ett byte, ett djur i en kropp eller olika kroppsdelar som ska tillfredsställa vissa drifter. Jag är en person. #metoo är ett typexempel på hur kvinnor använts som objekt. Därför är det kyskhet alla skriker om i #metoo. Men man talar samtidigt om att man vill ha »rätt« till njutning. Det håller jag inte med om. Sex är ingen rättighet, det innebär ansvar för en annan människa.

Nycken är att lära känna sig själv, sina drifter och att öva sig i självbehärskning.

– Självbehärskning låter som ett negativt ord. Men den som inte kan behärska sig lever med ständiga spänningar och sug, och vill ha mer och nytt igen.

För att ge perspektiv jämför hon med andra sorters drifter.

– Ta en människa som inte kan kontrollera sin vrede, som får utbrott och slår sönder saker. En annan person med samma temperament, som är medveten om vad som händer och använder förnuftet och viljan, och sedan agerar, får inte utbrott. Vilken större kraft och effektivitet! Så är det också med kyskheten. Vi tror att viljan och förnuftet ska bort och att det bara ska vara spontant, men då blir det mer på en djurisk nivå. Så att upptäcka kyskheten är en nyckel för de unga och förnyande för ett äktenskap.

En undersökning från Folkhälsomyndigheten visar att medelåldern för sexuell debut i dag är 16 år.

– Unga uppmuntras i dag att testa och leva ut så fort det pirrar till. Men vår sexualitet måste integreras i ett livsprojekt med en annan människa, och då behöver jag utveckla många fler potentialer inom mig själv. Man är överhuvudtaget inte färdig som person när man är 16 år. Du vet inte vem du är. Du har inte hunnit hitta din kallelse, din personliga väg och då kan du heller inte ge dig själv till någon annan. Därför behöver man integrera sin sexualitet, sina drifter, med viljan och förnuftet med olika förmågor, såsom att lyssna, ta hänsyn, ta ansvar, kunna förlåta och ge förlåtelse samt att stå ut med frustration ibland. Det som behövs för att leva en relation som är meningsfull behöver komma på plats innan vi har sex.

Hur gör man det?

– Om man förstår att sexualiteten är en gåva från Gud som jag har fått för att spegla hans liv – att jag ger mitt liv – då lever jag enligt det. Det betyder att jag inte utövar min genitala sexualitet någon annanstans än i ett förbund med en annan människa som jag har gett mig till.

Kanske låter det lättare sagt än gjort. Vad händer om man inte klarar det, eller har en rad felsteg inom området bakom sig?

– Det finns inte någon som inte misslyckas. Vi är skadade och har inte riktigt koll på hur kroppen reagerar såsom det var tänkt från början. Det gör att nästan alla begår fel. Det finns inget träsk som är så djupt att Gud inte kan förlåta. Jesus gjorde Maria Magdalena till den första aposteln, det första vittnet till uppståndelsen – det finns alltid en möjlighet till förlåtelse och att börja om. Det är vad hela vår tro handlar om.

– Jag ser inte misstagen som något stort problem, utan tvärtom: en väg till självkännedom och att man genom sina misslyckanden lättare kan förstå att det inte gjorde en lycklig. Problemet är inte att vi misslyckas, problemet är när vi inte erkänner synd som synd, och då är det svårt att få förlåtelse.

Vårt samtal landar avslutningsvis där allt började. I skapelsen.

– I första kapitlet i Bibeln får vi genast hela nyckeln till livet; att man och kvinna är skapade till Guds avbild. Det står ingenting om att djuren är skapade till Guds avbild. Det nämns heller inte att djuren har ett kön, medan det lyfts fram för människan som något som har med gudslikheten att göra.

Så vad betyder den här Gudslikheten? frågar Syster Sofie innan hon utvecklar:

– Det första som är uppenbart är att vi har en förmåga att ge oss till varandra. Till skillnad från andra skapelsemyter är Bibeln en revolution som börjar med att Gud i begynnelsen skapar himmel och jord genom sitt ord, inte genom sexuell aktivitet. Han har ingen baktanke, utan allt är gott och han vill dela sitt liv med oss. Guds första attribut är att vara en gåva. Senare står det »låt oss göra människan till vår avbild«. Redan där kan man ana att Gud är en gemenskap. Det blir ännu tydligare när Jesus talar om att »… så att de blir ett, liksom vi är ett« (Joh. 17:11). Det är en gemenskap mellan Fadern, Sonen och Anden som ger sig till varandra och tillhör varandra, och eftersom vi är skapade till Guds avbild är man och kvinna kallade till att spegla denna kärleksgemenskap, säger hon, men tillägger:

– Samtidigt är vi allra djupast sett skapade till att förenas med Gud. Jesus kallar sig själv för brudgummen och enligt Uppenbarelseboken är kyrkan bruden. Därför är äktenskapet mellan man och kvinna inte livets yttersta mål, men det är ett tecken på något ännu större som ska komma.

Så vad vittnar det om att en 18-åring tjej är i chock av detta budskap, och vill att alla hennes vänner ska höra det?

– Hela det här tankesättet är helande, att få en sann vision av vad Gud har tänkt med våra kroppar är helande. Jag försöker inte övertyga dem som inte vill bli övertygade, utan släcka törsten, att de ska lita på sin intuition och göra det de innerst inne verkligen vill. Det är frihet! Jag har försökt ge unga redskap för det.

 


Syster Sofie om dominikanorden

– Dominikanorden kallas också Predikarorden, vilket innebär att vi är öppna för världen och står i dialog med den.

Vi är kallade att föra ut frukterna av vårt kontemplativa liv (eller: av vår bön och våra studier) till människor i vår tid. För detta behöver man känna den värld man riktar sig till. Dominikaner försöker läsa tidens tecken och är lyhörda för hur Anden leder.

För min del ledde den in på ett helt oväntat område när jag började skriva om det här ämnet.


Fakta Syster Sofie O.P.

O.P står för ordo praedicatorum, predikarorden

Född: 1959 i Stockholm

Bor: I Rögle kloster

Bakgrund: Uppvuxen i Bromma och efter många års sökande, från Kibbutz i Negevöknen 1979, inom new age 1980–1984 hittade hon hem i Katolska kyrkan 1985. En andlig resa hon skriver om i hennes omtalade självbiografiska bok Stairway to heaven. Sedan 1990 tillhör Syster Sofie dominikanorden och lever sedan 1995 på Rögle kloster, med ett avbrott under sabbatsåret 2006–2007 då hon tillbringade sin tid i Israel.

Böcker: Stairway to heaven – en andlig resa (Artos, 2013), Om jag glömmer dig, Jerusalem (Artos, 2009), Till man och kvinna skapade han dem – En introduktion till Kroppens teologi (Artos, 2011), Vilket himla liv: om gemenskap, kloster och nya kommuniteter (Artos, 2015).

Aktuell: Med boken Älska och gör det du vill (Catholica, 2018)