Intresset för människor en gemensam nämnare

EFS ska bli världens bästa arbetsplats. Det målet arbetar Linnéa Olsson mot. Successivt växer hennes ansvar för personalfrågor när Britt-Marie Rosén efter 40 år på kansliet närmar sig pension.

Det är mycket som skiljer Linnéa Olsson och Britt-Marie Rosén åt. De tillhör två olika generationer, den ene nyutbildad och den andre med stor erfarenhet, men anledningen till att de arbetar med det de gör är ändå densamma:

– Intresset för människor, säger Britt-Marie utan att tveka.

– Det är samma här. Jag visste att jag ville utbilda mig till ett yrke där jag fick arbeta med människor och det blev till slut Human resources. Det är berikande och gör att jag utvecklas, säger Linnéa.

En hel del har hunnit hända under de 40 år som Britt-Marie har arbetat på EFS kansli. Arbetsuppgifterna har varierat och förändrats i takt med teknikens utveckling och tillkomsten av nya arbetslagar.

– Att jag har blivit kvar har nog berott på att jag inte har behövt nischa mig på ett område. Bredden av uppgifter har varit en del av tjusningen, säger Britt-Marie.

Det är inte första kansliflytten som Britt-Marie nu är med om. När hon ser tillbaka på de tidigare förflyttningarna, kan hon se att de präglat arbetet och arbetsgruppen på olika sätt. Den största och mest omvälvande flytten tycker hon att den från Stockholm till Uppsala var.

– För vissa var det inte möjligt att följa med, så de tvingades sluta. Det innebar ett slags sorgearbete i arbetsgruppen. Förhoppningen med den flytt vi gör nu är ju att vi ska komma närmare våra kollegor på Johannelund.

Både Linnéa och Britt-Marie tycker att det är fantastiskt att få arbeta för en organisation som har som mål att fler människor ska få lära känna Jesus. Samtidigt kan de se att det finns utmaningar och risker, både för dem själva och övriga personalen.

– Att jobbet också är en form av kallelse kan innebära att man arbetar väldigt mycket och till slut blir utbränd, säger Linnéa, och Britt-Marie fyller i:

– Det är viktigt att skilja mellan arbete och fritid, men för många är det svårt.

När EFS nu går igenom en omorganisation ser Linnéa ett behov av att resa runt i distrikten för att möta de personer hon kommer arbeta närmre med. Hon vill se ett större samarbete mellan regionerna och göra EFS till världens bästa arbetsplats.

– Vi behöver hela tiden utvecklas och bli mer effektiva i arbetet. Vi behöver till exempel samla dokument och göra en gemensam handbok över hur vi arbetar i EFS.

Britt-Marie och Linnéa kan se att omorganisationen innebär utmaningar för alla inblandade, men de tror också att det kan komma mycket gott genom den.

– Jag hoppas att alla ska känna att de arbetar på lika villkor, oavsett var de är. Förhoppningsvis blir det också mer av en vi-känsla inom hela rörelsen, än vi och dem, säger Britt-Marie.