90: Blott i det öppna

En ny psalm i 1986 års psalmbok som snabbt blev en av de mest uppskattade är Blott i det öppna (Ps 90). Originaltexten skrevs av en dansk präst och diktare, Johannes Kirkegaard.

Han var influerad av den judiske filosofen Martin Buber, som förde fram tanken att det centrala i människors liv är det äkta mötet mellan ett jag och ett du. Buber säger att mitt jag blir till i mötet med den andre, när denne inte är ett objekt för mig utan ett likvärdigt subjekt. Så skrev Kirkegaard en dikt om att leva öppet, vänd mot världen, och inte låsa in sig, ty det blir »döden före döden«.

Poeten och översättaren Britt G Hallqvist fann den när hon 1972 som stipendiat i Danmark läste Kirkegaards poesi. Hans dikt om öppenheten stämde väl med hennes egna texter om tron och livet så hon gjorde en översättning. Hennes bearbetning är lysande, liksom så mycket annat som denna geniala kvinna skrivit. Hon gör Kirkegaards strof »Blott i det öppna ligger din möjlighet« till psalmens upptakt och ändrar det drastiska »döden före döden« till att vi »kvävs och förtvinar« när vi stänger oss ute från livet. »Leva i världen omvänd till verklighet« är det positiva alternativet.   

Den suveräna tonsättningen gjordes av musikern och kompositören Olle Widestrand, musikalisk nestor inom Svenska missionsförbundet, som skrivit mängder av körsånger och sång- och psalmmelodier samt musikalen Jesus Christ Morningstar. I psalmboken finns också hans melodi till Lågorna är många (Ps 61).

Våra förutsättningar ser olika ut inför en ny termin och ett nytt arbetsår. Sorg, glädje, sjukdom, hälsa, ensamhet, förtröstan… Men i Psalm 90 finns en Guds hälsning till oss alla om att livet och hoppet inte finns i instängdhet och ensamhet, utan när vi söker oss till varandra, även om det ibland sker med tårar i ögonen och oro i hjärtat.