233 grader Celsius

Söker jag vara människor till lags? Om jag ännu ville vara människor till lags skulle jag inte vara Kristi tjänare. Gal 1:10b

Fahrenheit 451 är inte bara den temperatur då papper självantänder – det är också titeln på en berömd roman. Jag tillhör en generation som hade den som obligatorisk läsning i gymnasiet, jag vet inte om det fortfarande är så. Men boken är ytterst aktuell:  den beskriver ett dystopiskt framtids-scenario där alla böcker är förbjudna och brand-kårens uppgift är att bränna de exemplar som finns kvar. Därav titeln. I romanen förklaras bakgrunden till förbudet med att olika minoritetsgrupper börjar uppleva sig kränkta. Därför likriktas litteraturen allt mer då författarna utövar en allt strängare självcensur. Men det räcker inte, och till slut blir konsensus-lösningen att alla böcker förbjuds så att ingen ska kunna uppleva sig kränkt. Det är snart sjuttio år sedan boken kom ut, men det räcker med att följa dagens kulturdebatt för att bli påmind om dess aktualitet.

Med denna samhällsutvecklingen kommer också en stor utmaning för oss som kristna. När evangeliet förkunnas kan det uppfattas som kränkande. För nåden förutsätter ju lagen – att jag avslöjas mitt all min synd så att jag kan omvända mig och ta emot nåden i Kristus. Därför måste vi tala om syndafallet, skapelsens brustenhet och vår egen inkrökthet. Trots att det kan uppfattas som kränkande och vi blir missförstådda, både utifrån vår intention och i vårt budskap. Vilket såklart frestar oss att förenkla och skala bort det som kan upplevas som stötande – för den goda sakens skull. Här måste vi vara både modiga och visa, så att vi kan predika ett helt evangelium. Men samtidigt vinnlägga oss om att undvika onödiga missförstånd, orsakade av allt från bristande pedagogik till irrelevanta kulturella markörer.

Judarna begär tecken och grekerna söker vis-het, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dår-skap för hed-ningarna, men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet.
1 Kor 1:22–24

Till Kristi ära!