2019 ett rekordår för Bibeln

617 miljoner fick bibelöversättningar på sina modersmål.

Bibeln finns nu översatt till 694 språk som talas av 5,7 miljarder människor. I den siffran ingår även teckenspråksbiblar och punktskriftsbiblar.

– Bibeln är till för alla så det är avgörande att den också finns i olika format, säger Anders Göranzon, Svenska Bibelsällskapets generalsekreterare, i ett pressmeddelande.

Majoriteten av språken har översatts av bibelsällskap inom United Bible Societies, där Svenska Bibelsällskapet ingår. 

– Det är generositeten hos givare världen över, och hängivenheten hos bibelöversättarna, som har gjort detta möjligt. Många arbetar under svåra och farliga förhållanden, men de är trogna sina uppdrag. En del tvingas arbeta i exil för att vara i säkerhet, säger Anders Göranzon, Svenska Bibelsällskapets generalsekreterare  och fortsätter:

– När människor får tillgång till Bibeln på sitt modersmål, då kan deras liv förändras. De får hopp, riktning och förankring. Deras berättelser ger motivation och inspiration till fortsatt översättningsarbete!