150 år sedan Rosenius dog

Den 24 februari i år var det 150 år sedan Carl Olof Rosenius dog. Detta uppmärksammades av det nybildade Roseniussällskapet.

Högtidsfirandet var förlagt till Roseniuskyrkan, den – såvitt bekant – enda kyrka i världen som har namn efter den store lekmannapredikanten.

Att fira ett helgons dödsdag – eller, som det heter i andra sammanhang, den himmelska födelsedagen – tillhör inte lågkyrklig tradition. Men med tanke på vilken betydelse Rosenius haft och fortfarande har, kan det ändå vara motiverat att minnas just den dag han dog. Han är visserligen inte ett helgon i den mening ordet används i allmänt språkbruk, men han är det i biblisk mening, en av de många som har sin helighet från Kristus Jesus. Om detta påminde sällskapets ordförande LarsOlov Eriksson i inledningen av årshögtiden.

I övrigt innehöll firandet två kortare föredrag. Det ena av Rune Imberg framför allt om arbetet bakom framtagandet av Rosenius dagbetraktelser och de olika textvarianter som finns av hans artiklar i tidningen Pietisten. Det andra av Lars­Olov Eriksson om Rosenius publicerade själavårdsbrev, en veritabel skatt både för att förstå Rosenius och för att få en inblick i klok själavård.

Sedan ett kort årsmöte klarats av, tågade de församlade till Johannes kyrkogård för att på Rosenius grav lägga ner blommor från Carl Olof Roseniussällskapet, EFS och ELM-BV gemensamt.

I ett kort tal påminde sällskapets ordförande om Rosenius bestående insats och om det tal som biskop Beckman höll i samband med jordfästningen. Detta tal utgick från orden i Uppenbarelseboken 14:13: »Saliga de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger Anden, de ska få vila efter sina mödor, ty deras gärningar följer efter dem«.

Som avslutning lyftes Rosenius föredöme fram inom fyra områden. Han tog alltid bibelordet på allvar när han predikade. Han förkunnade inte det populära, utan det nödvändiga och behövliga. Han predikade det dyrbara evangeliet om innebörden i Jesu död för alla människor. Han tog sina lyssnare på allvar eftersom han av egen erfarenhet visste om människans innersta längtan och behov.

Med tanke på att både EFS och ELM-BV är teologiska arvtagare till Rosenius, hans teologi och hans undervisning, kunde de tillsammans visa detta genom sin blomsterhyllning på Rosenius grav på dagen 150 år sedan han dog.


Fakta Roseniussällskapet

Sällskapet, som funnits i ett år, vill verka för att vidga och fördjupa intresset för Carl Olof Rosenius författarskap, sprida kännedom om hans livsgärning samt främja forskning om hans liv, verksamhet och skriftställarskap. Målet är att årligen genomföra minst ett offentligt arrangemang ägnat Rosenius och hans verk. Läs mer på co-rosenius.se