Luthers arbetsrum i slottet Wartburg där han enligt historien kastade sitt bläckhorn efter djävulen som ansatte honom under hans bibelöversättningsarbete. Rummet är delvis möblerat med sentida möbler och bläckfläcken återskapas i dag med en projektor men den valhalskota som Luther använde som fotpall finns kvar.