Genom arbetet med boken »Visuell drog« har det öppnats nya arenor att prata om porr: »Ungdomarna har berättat utifrån sina egna behov, om vad de hade önskat av vuxenvärlden och vad de själva i sin tur vill ge sina barn.«