Tunehag är inne på att vi behöver bredda förståelsen av begreppet karismatik. Personligen tror han att Andens verk främst uppenbaras genom Ordets förkunnelse och sakramenten. – Vi är inte alltid medvetna om Guds ledning och godhet utan ser det ofta först i efterhand. Kanske att denna »omedvetna karismatik« bevarar oss, säger Tunehag.