Bristen på mat är påtaglig i området runt Rama. År 2015 drabbades norra Etiopien särskilt hårt av den stora torkan i landet. Matutdelningen på fritidsgården är till stor hjälp för barnens familjer. Just denna dag firades besöket från Sverige och EFS med festmat och dryck.