Över 2500 människor bor i internflyktinglägret »China-Ethio« i Mekelle som EFS samarbetsorganisation DASSC stödjer. Här i rummet syns madrasser och filtar som delats ut.