”Min tro är en naturlig del av mig, inte en hatt som jag tar på eller av. Den finns där hela tiden, både i det mellan­mänskliga umgänget och i mitt ledarskap, eftersom min tro bygger så mycket på solidaritet för de utsatta.”