Ikonmålandet har flera drag som bryter av mot tempot och kulturen i den moderna världen: Det är ett hantverk som behöver utföras i en viss inre stillhet, och som inte går att tillägna sig utan lång, mödosam erfarenhet.