Erik menar att vår bild av att det kommer någon från andra sidan världen och »bygger kyrka« är ganska orealistisk. Den måste formas och växa fram med hjälp av dem som finns på plats och bor där. Bild: Johan Ericson