10-2019-rolf3

Trots dramatiska förändringar i livet höll Rolf och Stina sig själva vid gott mod. Rolf fann en inbyggd trygghet i sin kristna tro.
– Vi läste Bibeln och tillämpade bön – i glädje och i sorg.